Cong Ty TNHH Cach Nhiet Ha Nguyen Phat

Loại hình doanh nghiệp: Sản suất và thương mại
Mã số thuế: 306177043
Sản phẩm chính: cung cap vat lieu cach nhiet cach am
Địa chỉ: 118/17A TCH 10, KP 4. P.Tan Chanh Hiep, Q12
Năm thành lập: 2008
Số lượng nhân viên:
Doanh thu hàng năm:
Thị trường chính:
Chứng chỉ:
Chứng chỉ sản phẩm:
Thời gian giao nhận hàng bình quân:
Các trang web
giấy chứng nhận đối với sản phẩm kinh doanh có điều kiện:
Chat với gian hàng
;